RoháčekŽalmy106,15

Žalmy 106:15

A dal im, čo si žiadali, a po­slal chudosť na ich dušu.


Verš v kontexte

14 Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.
15 A dal im, čo si žiadali, a po­slal chudosť na ich dušu.
16 Zase závideli Mojžišovi v tábore, Áronovi, svätému Hos­podinov­mu.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

15 A dal im, čo si žiadali, a po­slal chudosť na ich dušu.

Evanjelický

15 Dal im, čo si žiadali, po­slal však na nich chrad­nutie.

Ekumenický

15 Dal im teda, čo si žiadali, do­pus­til však, aby chrad­li.

Bible21

15 Po­s­ky­tl jim te­dy, oč to­lik stáli, dopustil však na ně úbytě.