RoháčekŽalmy106,14

Žalmy 106:14

Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.


Verš v kontexte

13 rých­le za­bud­li jeho skut­ky a nečakali na jeho radu.
14 Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.
15 A dal im, čo si žiadali, a po­slal chudosť na ich dušu.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.

Evanjelický

14 Zmoc­nila sa ich vášeň v púšti, ba po­kúšali Boha v pu­statine.

Ekumenický

14 Podľah­li žiados­tivos­ti na púšti, v pustom kraji po­kúšali Boha.

Bible21

14 Pro­pad­li lačnosti v oné poušti, Boha pokouše­li v pustině.