RoháčekŽalmy105,38

Žalmy 105:38

Egypťania sa radovali, keď vy­chádzali; lebo padol na nich ich strach.


Verš v kontexte

37 A vy­viedol ich so strieb­rom a zlatom, a nebolo v jeho po­koleniach takého, ktorý by bol klesal.
38 Egypťania sa radovali, keď vy­chádzali; lebo padol na nich ich strach.
39 Roz­tiahol ob­lak na za­stretie a oheň, aby os­vecoval noc.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

38 Egypťania sa radovali, keď vy­chádzali; lebo padol na nich ich strach.

Evanjelický

38 Egypt sa radoval, keď vy­chádzali, lebo ich po­chytil strach pred nimi.

Ekumenický

38 Egypt sa radoval, keď vy­chádzali, lebo z nich padal naň strach.

Bible21

38 Z je­jich od­cho­du mě­li ra­dost v Egyptě, strach z Iz­rae­le to­tiž svíral je!