RoháčekŽalmy101,1

Žalmy 101:1

Žalm Dávidov. Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hos­podine, budem spievať žal­my.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hos­podine, budem spievať žal­my.
2 Roz­um­ne si chcem počínať na ces­te do­konalos­ti. Ó, kedyže prij­deš ku mne? Budem chodiť v bez­úhon­nos­ti svoj­ho srd­ca i vo svojom dome.
3 Ne­po­stavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skut­ku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; ne­prichytí sa ma.

späť na Žalmy, 101

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov. Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hos­podine, budem spievať žal­my.

Evanjelický

1 Žalm Dávidov. O milos­ti a práve budem spievať; Teba chcem ospevovať, Hos­podine.

Ekumenický

1 Dávidov žalm. O milosti a súde chcem spievať, teba chcem ospevovať, Hos­podin!

Bible21

1 Žalm Davidův. O lás­ce a právu zazpívám, tobě, Hos­po­di­ne, chci zpívat žalm.