RoháčekŽalmy101,2

Žalmy 101:2

Roz­um­ne si chcem počínať na ces­te do­konalos­ti. Ó, kedyže prij­deš ku mne? Budem chodiť v bez­úhon­nos­ti svoj­ho srd­ca i vo svojom dome.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hos­podine, budem spievať žal­my.
2 Roz­um­ne si chcem počínať na ces­te do­konalos­ti. Ó, kedyže prij­deš ku mne? Budem chodiť v bez­úhon­nos­ti svoj­ho srd­ca i vo svojom dome.
3 Ne­po­stavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skut­ku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; ne­prichytí sa ma.

späť na Žalmy, 101

Príbuzné preklady Roháček

2 Roz­um­ne si chcem počínať na ces­te do­konalos­ti. Ó, kedyže prij­deš ku mne? Budem chodiť v bez­úhon­nos­ti svoj­ho srd­ca i vo svojom dome.

Evanjelický

2 Roz­um­ne si chcem počínať na ces­te bez úhony; kedy prídeš ku mne? Vo svojom dome chcem chodiť v ne­vin­nos­ti srd­ca.

Ekumenický

2 Chcem byť roz­vážny na ces­te do­konalos­ti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonnosti srd­ca vo svojom dome.

Bible21

2 Po­ctivou ces­tu peč­livě sle­du­ji – kdy už mě navštívíš? Ve vlastním do­mě chci žít tak, jak srd­ci ve­lí po­ctivost.