EkumenickýŽalmy1,3

Žalmy 1:3

Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.


Verš v kontexte

2 ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.
3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.
4 Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré od­náša vietor.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A bude jako strom, za­sadený nad po­tok­mi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list ne­väd­ne, a všet­ko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.

Evanjelický

3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lís­tie ne­väd­ne; a všet­ko, čo robí, sa vy­darí.

Ekumenický

3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.

Bible21

3 Bude jako strom­na bře­hu ře­ky vsazený, který své ovo­ce ve svůj čas přináší, kterému nikdy ne­u­vadne lis­tí – coko­li činí, se podaří!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček