RoháčekSudcov14,11

Sudcov 14:11

A stalo sa, keď ho uvideli, že vzali trid­siatich z priateľov, aby boli s ním.


Verš v kontexte

10 Vtedy od­išiel jeho otec dolu k žene, a Sam­son tam pri­pravil hos­tinu, lebo tak robievali mláden­ci. 11 A stalo sa, keď ho uvideli, že vzali trid­siatich z priateľov, aby boli s ním. 12 A Sam­son im po­vedal: Do­voľte, aby som vám za­hádal hád­ku. Ak mi ju na­ozaj po­viete za sedem dní s­vadob­nej hostiny a uhád­nete, dám vám trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa, keď ho uvideli, že vzali trid­siatich z priateľov, aby boli s ním.

Evanjelický

11 Ale keď ho videli, dali mu trid­sať družbov, ktorí boli po­tom okolo neho.

Ekumenický

11 Keď ho uvideli, vy­brali mu trid­sať družbov, aby boli s ním.

Bible21

11 Když místní vi­dě­li, že je sám, vy­bra­li třicet družbů, aby mu děla­li spo­lečnost.