RoháčekSudcov14,10

Sudcov 14:10

Vtedy od­išiel jeho otec dolu k žene, a Sam­son tam pri­pravil hos­tinu, lebo tak robievali mláden­ci.


Verš v kontexte

9 A na­bral si ho na svoje ruky a išiel po­zvoľna a jedol a išiel k svoj­mu ot­covi a k svojej mat­ke a dal im, a jed­li, ale im ne­povedal, že med vy­bral z mŕt­voly ľva. 10 Vtedy od­išiel jeho otec dolu k žene, a Sam­son tam pri­pravil hos­tinu, lebo tak robievali mláden­ci. 11 A stalo sa, keď ho uvideli, že vzali trid­siatich z priateľov, aby boli s ním.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy od­išiel jeho otec dolu k žene, a Sam­son tam pri­pravil hos­tinu, lebo tak robievali mláden­ci.

Evanjelický

10 Keď jeho otec zišiel k tej žene, usporiadal tam Sam­son hos­tinu; lebo tak robievali mláden­ci.

Ekumenický

10 Jeho otec po­tom zišiel k tej žene a Sam­son tam usporiadal hos­tinu, ako robievali mláden­ci.

Bible21

10 Jeho otec pak za­šel za tou ženou, za­tím­co Sam­son chys­tal hosti­nu, jak se na ženi­cha sluší.