RoháčekSudcov11,32

Sudcov 11:32

A tak prešiel Jef­ta k synom Am­monovým, aby bojoval proti nim, a Hos­podin ich dal do jeho ruky.


Verš v kontexte

31 vtedy bude, že to, čo vy­j­de zo dverí môj­ho domu oproti mne, keď sa na­vrátim v po­koji od synov Am­monových, bude Hos­podinovo, a budem to obetovať zápal­nou obeťou. 32 A tak prešiel Jef­ta k synom Am­monovým, aby bojoval proti nim, a Hos­podin ich dal do jeho ruky. 33 A zbil ich od Aro­era až po­tiaľ, ako ideš do Min­níta, dvad­sať miest, a až po Ábel-vinice porážkou, veľmi velikou, a tak boli zo­hnutí synovia Am­monovi pred syn­mi Iz­raelovými.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 A tak prešiel Jef­ta k synom Am­monovým, aby bojoval proti nim, a Hos­podin ich dal do jeho ruky.

Evanjelický

32 Po­tom tiahol Jef­te do voj­ny proti Am­món­com a Hos­podin mu ich dal do rúk.

Ekumenický

32 Jef­te sa po­tom pus­til do boja proti Amónčanom a Hos­podin mu ich vy­dal do rúk.

Bible21

32 Jiftach vy­táhl do boje pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mu je vy­dal do ru­kou.