EkumenickýSudcov11,32

Sudcov 11:32

Jef­te sa po­tom pus­til do boja proti Amónčanom a Hos­podin mu ich vy­dal do rúk.


Verš v kontexte

31 a ja sa od nich bez ujmy vrátim, po­tom ktokoľvek mi z môjho domu vy­j­de v ústrety, bude pat­riť Hos­podinovi ako spaľovaná obeta. 32 Jef­te sa po­tom pus­til do boja proti Amónčanom a Hos­podin mu ich vy­dal do rúk. 33 Spôsobil veľkú porážku dvad­siatim mes­tám od Aróeru po ces­tu, ktorou sa vchádza do Min­nítu, až po Ábel-Keramím. Tak boli Amónčania po­korení pred Iz­raelit­mi.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 A tak prešiel Jef­ta k synom Am­monovým, aby bojoval proti nim, a Hos­podin ich dal do jeho ruky.

Evanjelický

32 Po­tom tiahol Jef­te do voj­ny proti Am­món­com a Hos­podin mu ich dal do rúk.

Ekumenický

32 Jef­te sa po­tom pus­til do boja proti Amónčanom a Hos­podin mu ich vy­dal do rúk.

Bible21

32 Jiftach vy­táhl do boje pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mu je vy­dal do ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček