RoháčekSudcov10,1

Sudcov 10:1

A po Abimelechovi po­vs­tal za­chrániť Iz­raela Tóla, syn Púov, syna Dódov­ho, muž z po­kolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre, na vr­chu Ef­rai­movom.


Verš v kontexte

1 A po Abimelechovi po­vs­tal za­chrániť Iz­raela Tóla, syn Púov, syna Dódov­ho, muž z po­kolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre, na vr­chu Ef­rai­movom. 2 Súdil Iz­raela dvad­saťt­ri rokov a keď zo­mrel, po­chovaný bol v Šamíre. 3 Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 A po Abimelechovi po­vs­tal za­chrániť Iz­raela Tóla, syn Púov, syna Dódov­ho, muž z po­kolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre, na vr­chu Ef­rai­movom.

Evanjelický

1 Po Abímelechovi po­vs­tal na zá­chranu Iz­raela Tólá, syn Púna, syna Dódov­ho, Jis­sáchárovec. Býval v Šámíre na Ef­rajim­skom po­horí.

Ekumenický

1 Na zá­chranu Iz­raela po Abímelechovi po­vs­tal Jis­sákarovec Tóla, syn Púu, syna Dódu. Síd­lil v Šamíre na Ef­rajim­skom po­horí.

Bible21

1 Po Abi­me­le­chovi po­vstal k záchraně Iz­rae­le To­la, syn Puy, syna Do­dova, muž z poko­lení Isa­char. Byd­lel v Ša­mi­ru v Efraim­ských horách