RoháčekSudcov1,14

Sudcov 1:14

A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho navied­la, aby žiadal od jej otca pole. Pre­to sosad­la rých­le s os­la, a Kálef jej po­vedal: Čo chceš?


Verš v kontexte

13 A zau­jal ho Ot­niel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho a dal mu Ach­su, svoju dcéru, za ženu. 14 A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho navied­la, aby žiadal od jej otca pole. Pre­to sosad­la rých­le s os­la, a Kálef jej po­vedal: Čo chceš? 15 A riek­la mu: Daj mi požeh­nanie, lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal Kálef hor­né pramene i dol­né pramene.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho navied­la, aby žiadal od jej otca pole. Pre­to sosad­la rých­le s os­la, a Kálef jej po­vedal: Čo chceš?

Evanjelický

14 Keď prišla k ne­mu, naviedol ju, aby žiadala od svoj­ho otca pole. Keď zo­sad­la z os­la, Káleb jej po­vedal: Čo chceš?

Ekumenický

14 Keď prišla k nemu, navied­la ho, aby žiadal od jej otca pole. Zo­sad­la z osla a Káleb sa jej spýtal: Čo si praješ?

Bible21

14 Jednou za ním přiš­la a nabáda­la ho, ať jejího otce žádá o po­le. Když se­se­dla z osla, Káleb se jí ze­ptal: „Co bys ráda?“