RoháčekSkutky2,9

Skutky 2:9

Skutky apoštolov

Par­tovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotámii, v Jud­sku a v Kapadocii, v Pon­te a v Ázii,


Verš v kontexte

8 Ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlast­ným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? 9 Par­tovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotámii, v Jud­sku a v Kapadocii, v Pon­te a v Ázii, 10 vo Frygii a v Pam­fýlii, v Egyp­te a v krajoch Libye, pri Cyréne a na ten­to čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Par­tovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotámii, v Jud­sku a v Kapadocii, v Pon­te a v Ázii,

Evanjelický

9 Par­tovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Jud­ska, Kap­padokie, Pon­tu, Ázie,

Ekumenický

9 My Par­ti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Jud­ska a Kapadócie, Pon­tu a Ázie,

Bible21

9 Parthové, Médové, Ela­mi­té a obyva­te­lé Me­zopo­tá­mie, Ju­de­je i Kappa­dokie, Pon­tu a Asie,

RoháčekSkutky2,9