RoháčekSkutky2,8

Skutky 2:8

Skutky apoštolov

Ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlast­ným jazykom, v ktorom sme sa zrodili?


Verš v kontexte

7 A žas­li všet­ci, divili sa a hovorili jeden druhému: Či hľa, nie sú všet­ci títo, ktorí to hovoria, Galileania? 8 Ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlast­ným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? 9 Par­tovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotámii, v Jud­sku a v Kapadocii, v Pon­te a v Ázii,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlast­ným jazykom, v ktorom sme sa zrodili?

Evanjelický

8 Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili.

Ekumenický

8 Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materin­skej reči?

Bible21

8 Jak to, že tedy každý slyší­me svou rodnou řeč?

RoháčekSkutky2,8