RoháčekSkutky2,10

Skutky 2:10

Skutky apoštolov

vo Frygii a v Pam­fýlii, v Egyp­te a v krajoch Libye, pri Cyréne a na ten­to čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti,


Verš v kontexte

9 Par­tovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotámii, v Jud­sku a v Kapadocii, v Pon­te a v Ázii, 10 vo Frygii a v Pam­fýlii, v Egyp­te a v krajoch Libye, pri Cyréne a na ten­to čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti, 11 Kréťania a Arabi čujeme ich hovoriť našs­kými jazyky veliké veci Božie.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 vo Frygii a v Pam­fýlii, v Egyp­te a v krajoch Libye, pri Cyréne a na ten­to čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti,

Evanjelický

10 Frýgie, Pam­fylie, Egyp­ta a krajov Líbye pri Kyréne, pre­chod­ne bývajúci Rimania,

Ekumenický

10 Frýgie a Pam­fýlie, Egyp­ta a ob­las­ti Líbye okolo Cyrény, pri­sťahovaní Rimania,

Bible21

10 Frygie i Pamfy­lie, Egyp­ta i krajů Li­bye ve­dle Kyré­ny a příchozí z Ří­ma, jak Ži­dé, tak pro­se­lyté,