RoháčekSkutky2,31

Skutky 2:31

Skutky apoštolov

a vidiac to vopred hovoril o zmŕt­vychvs­taní Kris­tovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smr­ti, ani jeho telo že ne­videlo porušenia.


Verš v kontexte

30 A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Bôh za­viazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Kris­ta a dosadí na jeho trón, 31 a vidiac to vopred hovoril o zmŕt­vychvs­taní Kris­tovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smr­ti, ani jeho telo že ne­videlo porušenia. 32 Toho is­tého Ježiša vzkriesil Bôh, čoho sme my všet­ci sved­kami.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 a vidiac to vopred hovoril o zmŕt­vychvs­taní Kris­tovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smr­ti, ani jeho telo že ne­videlo porušenia.

Evanjelický

31 pred­vídal a pred­povedal vzkriesenie Kris­tovo, že ani Jeho duša nezos­tala v pod­svetí, ani Jeho telo ne­videlo porušenie.

Ekumenický

31 videl do­predu a Kris­tovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný na­pos­pas pod­svetiu, ani jeho telo ne­videlo porušenie.

Bible21

31 Když říkal, že jeho duše ne­zůstane v záhrobí a jeho tělo ne­pod­leh­ne roz­kla­du, před­vídal tedy Mesiášovo vzkříšení.