RoháčekSkutky2,15

Skutky 2:15

Skutky apoštolov

Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy dom­nievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa.


Verš v kontexte

14 Ale Peter za­stanúc si s jedonás­timi po­výšil svoj hlas a po­vedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všet­ci, nech vám je toto známe, a počuj­te moje slová! 15 Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy dom­nievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. 16 Ale toto je to, čo je po­vedané skr­ze proroka Jo­ela:

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy dom­nievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa.

Evanjelický

15 Títo iste nie sú opití, ako sa dom­nievate; veď je ešte len deväť hodín ráno.

Ekumenický

15 Títo ľudia nie sú opití, ako sa dom­nievate; veď je iba tretia den­ná hodina.

Bible21

15 Tito li­dé vůbec nejsou opi­lí, jak si mys­lí­te – vž­dyť je teprve devět ho­din!