RoháčekSkutky13,3

Skutky 13:3

Skutky apoštolov

Vtedy, keď sa boli pos­tili, po­mod­lili sa a položili na nich ruky a pre­pus­tili ich.


Verš v kontexte

2 A keď slúžili pánovi a pos­tili sa, po­vedal Svätý Duch: Nože mi od­deľte Bar­nabáša a Sau­la ku dielu, ku ktorému som ich po­volal. 3 Vtedy, keď sa boli pos­tili, po­mod­lili sa a položili na nich ruky a pre­pus­tili ich. 4 A oni teda súc vy­slaní od Svätého Ducha prišli dolu do Sele­ucie a od­tiaľ sa od­plavili na Cyp­rus.

späť na Skutky, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy, keď sa boli pos­tili, po­mod­lili sa a položili na nich ruky a pre­pus­tili ich.

Evanjelický

3 Nato sa pos­tili a mod­lili; po­tom klád­li ruky na nich a pre­pus­tili ich.

Ekumenický

3 Po­tom sa pos­tili a mod­lili sa, a keď vložili na nich ruky, pre­pus­tili ich.

Bible21

3 Po půs­tu a mod­lit­bě na ně tedy vloži­li ruce a pro­pusti­li je.