RoháčekSkutky13,2

Skutky 13:2

Skutky apoštolov

A keď slúžili pánovi a pos­tili sa, po­vedal Svätý Duch: Nože mi od­deľte Bar­nabáša a Sau­la ku dielu, ku ktorému som ich po­volal.


Verš v kontexte

1 A boli v An­ti­ochii, v tamojšom sbore, nie­ktorí proroci a učitelia, Bar­nabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenen­ský a Manahen, ktorý bol vy­chovaný s tet­rar­chom Heródesom a Saul. 2 A keď slúžili pánovi a pos­tili sa, po­vedal Svätý Duch: Nože mi od­deľte Bar­nabáša a Sau­la ku dielu, ku ktorému som ich po­volal. 3 Vtedy, keď sa boli pos­tili, po­mod­lili sa a položili na nich ruky a pre­pus­tili ich.

späť na Skutky, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 A keď slúžili pánovi a pos­tili sa, po­vedal Svätý Duch: Nože mi od­deľte Bar­nabáša a Sau­la ku dielu, ku ktorému som ich po­volal.

Evanjelický

2 Keď raz slúžili Pánovi a pos­tili sa, riekol Duch Svätý: Od­deľte mi Bar­nabáša a Sau­la pre prácu, do ktorej som ich po­volal.

Ekumenický

2 Keď slúžili Pánovi a pos­tili sa, po­vedal im Duch Svätý: Od­deľte mi Bar­nabáša a Šav­la na dielo, na ktoré som ich po­volal.

Bible21

2 Jednou, když uctíva­li Pá­na a posti­li se, Duch svatý ře­kl: „Od­děl­te mi Sau­la a Barnabáše pro dílo, k ně­muž jsem je povolal.“