RoháčekRút2,11

Rút 2:11

A Boaz od­povedal a riekol jej: Áno, oznámené mi je všet­ko, čo si konala svojej svok­re po smr­ti svoj­ho muža a že si opus­tila svoj­ho otca a svoju mať i zem, v ktorej si sa narodila, a od­išla si k ľudu, ktorého si pred­tým ne­znala.


Verš v kontexte

10 A ona padnúc na svoju tvár po­klonila sa k zemi a riek­la mu: Prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach, aby si sa znal ku mne, keď som ja cudzozem­ka? 11 A Boaz od­povedal a riekol jej: Áno, oznámené mi je všet­ko, čo si konala svojej svok­re po smr­ti svoj­ho muža a že si opus­tila svoj­ho otca a svoju mať i zem, v ktorej si sa narodila, a od­išla si k ľudu, ktorého si pred­tým ne­znala. 12 Hos­podin nech ti od­platí tvoj skutok, a tvoja mzda nech je celá od Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, že si prišla, aby si sa utiek­la pod jeho krýd­la.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A Boaz od­povedal a riekol jej: Áno, oznámené mi je všet­ko, čo si konala svojej svok­re po smr­ti svoj­ho muža a že si opus­tila svoj­ho otca a svoju mať i zem, v ktorej si sa narodila, a od­išla si k ľudu, ktorého si pred­tým ne­znala.

Evanjelický

11 Bóaz jej od­povedal: Oznámili mi všet­ko, čo si učinila svojej svok­re po smr­ti svoj­ho muža, že si opus­tila svoj­ho ot­ca, mat­ku, rod­nú krajinu a išla si k ľudu, ktorý si pred­tým ne­poz­nala.

Ekumenický

11 Bóaz jej od­vetil: Oznámili mi všet­ko, čo si po smr­ti svoj­ho muža urobila pre svoju svok­ru, ako si opus­tila ot­ca, mat­ku i rod­nú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si pred­tým ne­poz­nala.

Bible21

11 Boáz jí od­po­věděl: „S­lyšel jsem, co všech­no jsi po smrti svého muže uděla­la pro svou tchy­ni a že jsi opusti­la svého ot­ce, matku i rodnou zem a ode­š­la k li­du, který jsi před­tím ne­zna­la.

RoháčekRút2,11