RoháčekRút2,10

Rút 2:10

A ona padnúc na svoju tvár po­klonila sa k zemi a riek­la mu: Prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach, aby si sa znal ku mne, keď som ja cudzozem­ka?


Verš v kontexte

9 Nech sú tvoje oči na poli, na ktorom budú žať, a poj­deš za nimi. Lebo som pri­kázal sluhom, aby sa ťa nedot­kli. A keď budeš smäd­ná, poj­deš k nádobám a na­piješ sa vody, ktorej navážia sluhovia. 10 A ona padnúc na svoju tvár po­klonila sa k zemi a riek­la mu: Prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach, aby si sa znal ku mne, keď som ja cudzozem­ka? 11 A Boaz od­povedal a riekol jej: Áno, oznámené mi je všet­ko, čo si konala svojej svok­re po smr­ti svoj­ho muža a že si opus­tila svoj­ho otca a svoju mať i zem, v ktorej si sa narodila, a od­išla si k ľudu, ktorého si pred­tým ne­znala.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A ona padnúc na svoju tvár po­klonila sa k zemi a riek­la mu: Prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach, aby si sa znal ku mne, keď som ja cudzozem­ka?

Evanjelický

10 Vtedy pad­la na tvár, po­klonila sa až k zemi a spýtala sa ho: Prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal? Veď ja som cudzin­ka!

Ekumenický

10 Vtedy Rút pad­la tvárou na zem, po­klonila sa a po­vedala: Čím som si zís­kala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzin­ka?

Bible21

10 Rút padla na tvář a poklo­ni­la se až k zemi se slovy: „Če­mu vděčím za tu las­kavost, že se ke mně znáš? Vž­dyť jsem cizinka.“

RoháčekRút2,10