RoháčekRút1,22

Rút 1:22

A tak sa na­vrátila Na­oma a Ruť, Moábän­ka, jej ne­ves­ta, s ňou, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja. A prišly do Bet­lehema, keď začínali žať jačmene.


Verš v kontexte

20 A ona im riek­la: Ne­volaj­te ma Na­oma, ale ma volaj­te Mara, lebo ma veľkou hor­kosťou na­pl­nil Všemohúci. 21 Ja som od­išla pl­ná, a Hos­podin ma na­vrátil prázd­nu. Prečo by ste ma volaly Na­oma, keď Hos­podin svedčí proti mne, a Všemohúci mi učinil zlé? 22 A tak sa na­vrátila Na­oma a Ruť, Moábän­ka, jej ne­ves­ta, s ňou, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja. A prišly do Bet­lehema, keď začínali žať jačmene.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A tak sa na­vrátila Na­oma a Ruť, Moábän­ka, jej ne­ves­ta, s ňou, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja. A prišly do Bet­lehema, keď začínali žať jačmene.

Evanjelický

22 Tak sa Noémi na­vrátila z moáb­skych strání so svojou ne­ves­tou, Moáb­kou Rút. Do Bet­lehema došli na začiat­ku žat­vy jačmeňa.

Ekumenický

22 Tak sa Noémi vrátila z Moábskych polí so svojou ne­ves­tou, Moábčan­kou Rút. Do Bet­lehema prišli vtedy, keď sa začínala žat­va jačmeňa.

Bible21

22 Tak se tedy No­emi vrá­ti­la a s ní z moáb­ského kraje přiš­la Moábka Rút, její sna­cha. Když do­razi­ly do Bet­lé­ma, za­čína­la právě sklizeň ječ­mene.

RoháčekRút1,22