EvanjelickýRút1,22

Rút 1:22

Tak sa Noémi na­vrátila z moáb­skych strání so svojou ne­ves­tou, Moáb­kou Rút. Do Bet­lehema došli na začiat­ku žat­vy jačmeňa.


Verš v kontexte

20 A ona im po­vedala: Ne­volaj­te ma Noémi! Volaj­te ma Márá, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho tr­p­kos­ti. 21 Pl­ná som od­išla, ale Hos­podin ma vrátil prázd­nu. Prečo ma voláte Noémi? Veď Hos­podin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťas­tie. 22 Tak sa Noémi na­vrátila z moáb­skych strání so svojou ne­ves­tou, Moáb­kou Rút. Do Bet­lehema došli na začiat­ku žat­vy jačmeňa.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A tak sa na­vrátila Na­oma a Ruť, Moábän­ka, jej ne­ves­ta, s ňou, ktorá sa na­vrátila z moáb­skeho kraja. A prišly do Bet­lehema, keď začínali žať jačmene.

Evanjelický

22 Tak sa Noémi na­vrátila z moáb­skych strání so svojou ne­ves­tou, Moáb­kou Rút. Do Bet­lehema došli na začiat­ku žat­vy jačmeňa.

Ekumenický

22 Tak sa Noémi vrátila z Moábskych polí so svojou ne­ves­tou, Moábčan­kou Rút. Do Bet­lehema prišli vtedy, keď sa začínala žat­va jačmeňa.

Bible21

22 Tak se tedy No­emi vrá­ti­la a s ní z moáb­ského kraje přiš­la Moábka Rút, její sna­cha. Když do­razi­ly do Bet­lé­ma, za­čína­la právě sklizeň ječ­mene.