RoháčekRút1,20

Rút 1:20

A ona im riek­la: Ne­volaj­te ma Na­oma, ale ma volaj­te Mara, lebo ma veľkou hor­kosťou na­pl­nil Všemohúci.


Verš v kontexte

19 A tak išly obe spolu, až prišly do Bet­lehema. A stalo sa, keď prišly do Bet­lehema, že sa vzrušilo celé mes­to pre ne, a vravely: Či je to Naoma? 20 A ona im riek­la: Ne­volaj­te ma Na­oma, ale ma volaj­te Mara, lebo ma veľkou hor­kosťou na­pl­nil Všemohúci. 21 Ja som od­išla pl­ná, a Hos­podin ma na­vrátil prázd­nu. Prečo by ste ma volaly Na­oma, keď Hos­podin svedčí proti mne, a Všemohúci mi učinil zlé?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A ona im riek­la: Ne­volaj­te ma Na­oma, ale ma volaj­te Mara, lebo ma veľkou hor­kosťou na­pl­nil Všemohúci.

Evanjelický

20 A ona im po­vedala: Ne­volaj­te ma Noémi! Volaj­te ma Márá, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho tr­p­kos­ti.

Ekumenický

20 Ona im od­povedala: Už ma ne­volaj­te Noémi, volaj­te ma Mára, lebo Všemohúci mi pri­pravil veľa tr­p­kos­tí.

Bible21

20 Ona však odpověděla: „Neříkejte mi No­emi, Rozkoš má, ale spíš Ma­ra, Za­trpklá – tak trpký úděl mi Vše­mo­hou­cí dal!

RoháčekRút1,20