RoháčekRút1,15

Rút 1:15

A Na­oma riekla: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila ku svoj­mu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švag­rinou!


Verš v kontexte

14 Vtedy po­z­dvih­núc svoj hlas znova plakaly. A Orfa boz­kala svoju svok­ru a odišla, ale Ruť sa jej držala. 15 A Na­oma riekla: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila ku svoj­mu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švag­rinou! 16 Ale Ruť riek­la: Nenúť ma, aby som ťa opus­tila a vrátila sa od teba zpät; lebo kam ty pojdeš, ta pojdem i ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja; tvoj ľud môj ľud a tvoj Bôh môj Bôh.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A Na­oma riekla: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila ku svoj­mu ľudu a ku svojim bohom, vráť sa za svojou švag­rinou!

Evanjelický

15 Vtedy Noémi po­vedala: Hľa, tvoja švag­riná sa vrátila k svoj­mu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švag­rinou!

Ekumenický

15 Vtedy Noémi po­vedala: Po­zri, tvoja švag­riná sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a choď za ňou!

Bible21

15 „Pohleď,“ řek­la jí No­emi, „tvá švag­rová se vrací ke své­mu lidu a ke svým bo­hům. Vrať se s ní.“

RoháčekRút1,15