RoháčekRút1,11

Rút 1:11

Ale Na­oma riek­la: Vráťte sa, moje dcéry. Načo by ste išly so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi?


Verš v kontexte

10 A po­vedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvoj­mu ľudu. 11 Ale Na­oma riek­la: Vráťte sa, moje dcéry. Načo by ste išly so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi? 12 Vráťte sa, moje dcéry, odídite, lebo som už pri­stará na vy­daj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vy­dala by som sa ešte tej­to noci, a keby som aj porodila synov,

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale Na­oma riek­la: Vráťte sa, moje dcéry. Načo by ste išly so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi?

Evanjelický

11 Ale Noémi po­vedala: Vráťte sa, dcéry moje, načo by ste šli so mnou. Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by moh­li byť vašimi mužmi?

Ekumenický

11 Noémi však od­vetila: Moje dcéry, vráťte sa! Prečo by ste šli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám moh­li byť mužmi?

Bible21

11 „Vrať­te se, mé dcery,“ opa­kova­la No­emi. „Pro­č bys­te cho­di­ly se mnou? Copak ještě mohu po­ro­dit sy­ny, aby se sta­li vaši­mi manže­ly?

RoháčekRút1,11