RoháčekRút1,10

Rút 1:10

A po­vedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvoj­mu ľudu.


Verš v kontexte

9 Hos­podin nech vám dá, aby ste našly od­počinok každá v dome svoj­ho muža! A boz­kala ich. Na to po­z­dvih­ly svoj hlas a plakaly. 10 A po­vedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvoj­mu ľudu. 11 Ale Na­oma riek­la: Vráťte sa, moje dcéry. Načo by ste išly so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvoj­mu ľudu.

Evanjelický

10 Po­vedali jej: Vrátime sa s tebou k tvoj­mu ľudu.

Ekumenický

10 Po­vedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu.

Bible21

10 „Radě­ji půjde­me s te­bou k tvé­mu lidu,“ říkaly.

RoháčekRút1,10