EvanjelickýRút1,11

Rút 1:11

Ale Noémi po­vedala: Vráťte sa, dcéry moje, načo by ste šli so mnou. Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by moh­li byť vašimi mužmi?


Verš v kontexte

10 Po­vedali jej: Vrátime sa s tebou k tvoj­mu ľudu. 11 Ale Noémi po­vedala: Vráťte sa, dcéry moje, načo by ste šli so mnou. Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by moh­li byť vašimi mužmi? 12 Vráťte sa, dcéry moje, choďte, už som pri­stará na vy­daj. Ak by som si aj po­mys­lela: Mám nádej! a vy­dala by som sa tej­to noci, a do­kon­ca by som porodila synov,

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale Na­oma riek­la: Vráťte sa, moje dcéry. Načo by ste išly so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi?

Evanjelický

11 Ale Noémi po­vedala: Vráťte sa, dcéry moje, načo by ste šli so mnou. Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by moh­li byť vašimi mužmi?

Ekumenický

11 Noémi však od­vetila: Moje dcéry, vráťte sa! Prečo by ste šli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám moh­li byť mužmi?

Bible21

11 „Vrať­te se, mé dcery,“ opa­kova­la No­emi. „Pro­č bys­te cho­di­ly se mnou? Copak ještě mohu po­ro­dit sy­ny, aby se sta­li vaši­mi manže­ly?