RoháčekRimanom6,15

Rimanom 6:15

List Rimanom

Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa ne­stane!


Verš v kontexte

14 lebo hriech nebude panovať nad vami, pre­tože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. 15 Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa ne­stane! 16 Či ne­viete, že komu sa vy­dávate za sluhov cieľom po­slušnos­ti, že ste sluhami toho, koho po­slúchate - buď ­sluhami hriechu na sm­rť buď ­sluhami poslušnosti na spraved­livosť?

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa ne­stane!

Evanjelický

15 Čo teda? Máme hrešiť, pre­tože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vôbec nie.

Ekumenický

15 Čo teda? Máme azda hrešiť, pre­tože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie!

Bible21

15 Nuže, bu­de­me hřešit, když nejsme pod Záko­nem, ale pod mi­lostí? V žádném případě!