RoháčekRimanom1,1

Rimanom 1:1

List Rimanom

Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha,


Verš v kontexte

1 Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha, 2 ktoré vo­pred za­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých pís­mach 3 o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha,

Evanjelický

1 Pavel, služob­ník Kris­ta Ježiša, po­volaný apoštol, od­delený zves­tovať evan­jelium Božie -

Ekumenický

1 Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium,

Bible21

1 Pavel služebník Krista Ježíše, po­vo­laný apoštol, od­dělený pro Boží evange­li­um,