RoháčekRimanom1,2

Rimanom 1:2

List Rimanom

ktoré vo­pred za­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých pís­mach


Verš v kontexte

1 Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha, 2 ktoré vo­pred za­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých pís­mach 3 o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ktoré vo­pred za­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých pís­mach

Evanjelický

2 za­sľúbené (Bohom) v Pís­mach svätých ús­tami Jeho prorokov

Ekumenický

2 ktoré Boh už dáv­no pri­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých Pís­mach,

Bible21

2 které Bůh skrze své pro­roky již dávno za­s­lí­bil ve svatých Pís­mech.