Bible21Římanům1,1

Římanům 1:1

Pavel služebník Krista Ježíše, po­vo­laný apoštol, od­dělený pro Boží evange­li­um,


Verš v kontexte

1 Pavel služebník Krista Ježíše, po­vo­laný apoštol, od­dělený pro Boží evange­li­um, 2 které Bůh skrze své pro­roky již dávno za­s­lí­bil ve svatých Pís­mech. 3 Toto evange­li­um je o jeho Synu – který tělem po­cházel z Davi­dova se­mene,

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha,

Evanjelický

1 Pavel, služob­ník Kris­ta Ježiša, po­volaný apoštol, od­delený zves­tovať evan­jelium Božie -

Ekumenický

1 Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium,

Bible21

1 Pavel služebník Krista Ježíše, po­vo­laný apoštol, od­dělený pro Boží evange­li­um,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček