RoháčekPríslovia4,13

Príslovia 4:13

Chyť sa káz­ne a nepusti; maj na ňu ob­rátený po­zor, lebo ona je tvojím životom.


Verš v kontexte

12 Keď poj­deš, nebude sov­rený tvoj krok, a jest­li po­bežíš, ne­kles­neš.
13 Chyť sa káz­ne a nepusti; maj na ňu ob­rátený po­zor, lebo ona je tvojím životom.
14 Ne­vchádzaj na stez­ku bez­božných ani nek­ráčaj ces­tou zlost­níkov.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Chyť sa káz­ne a nepusti; maj na ňu ob­rátený po­zor, lebo ona je tvojím životom.

Evanjelický

13 Pri­dŕžaj sa na­pomenutia, ne­popusť, za­chovávaj ho, lebo je tvojím životom.

Ekumenický

13 Drž sa pev­ne výchovy, ne­pus­ti sa jej, za­chovávaj ju, veď ona je tvoj život.

Bible21

13 Poučení se chop a nepovoluj, opatruj je, vž­dyť je tvým živo­tem!