RoháčekPríslovia4,14

Príslovia 4:14

Ne­vchádzaj na stez­ku bez­božných ani nek­ráčaj ces­tou zlost­níkov.


Verš v kontexte

13 Chyť sa káz­ne a nepusti; maj na ňu ob­rátený po­zor, lebo ona je tvojím životom.
14 Ne­vchádzaj na stez­ku bez­božných ani nek­ráčaj ces­tou zlost­níkov.
15 Opus­ti ju, nechoď po nej; od­chýľ sa od nej a obídi.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Ne­vchádzaj na stez­ku bez­božných ani nek­ráčaj ces­tou zlost­níkov.

Evanjelický

14 Ne­v­stupuj na chod­ník bez­božných a nek­ráčaj po ces­te zlých.

Ekumenický

14 Ne­na­stúp na chod­ník bez­božných a nek­ráčaj po ces­te zlých ľudí.

Bible21

14 Stezku da­re­báků se ne­od­važuj zkoušet, cestou zlo­synů nikdy ne­kráčej.