RoháčekPríslovia4,11

Príslovia 4:11

Učím ťa ces­te múd­ros­ti a vediem ťa priamymi koľajami.


Verš v kontexte

10 Počuj, môj synu, a prij­mi moje reči, a rozm­nožia sa ti roky života.
11 Učím ťa ces­te múd­ros­ti a vediem ťa priamymi koľajami.
12 Keď poj­deš, nebude sov­rený tvoj krok, a jest­li po­bežíš, ne­kles­neš.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Učím ťa ces­te múd­ros­ti a vediem ťa priamymi koľajami.

Evanjelický

11 O ces­te múd­ros­ti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chod­níkoch.

Ekumenický

11 Poúčam ťa o ceste múd­ros­ti, vediem ťa po chod­níkoch počest­nos­ti.

Bible21

11 Cestě moud­rosti chci tě učit, po přímých stezkách tě chci vést.