RoháčekPríslovia4,10

Príslovia 4:10

Počuj, môj synu, a prij­mi moje reči, a rozm­nožia sa ti roky života.


Verš v kontexte

9 Dá tvojej hlave veniec miloty a ob­darí ťa krás­nou korunou.
10 Počuj, môj synu, a prij­mi moje reči, a rozm­nožia sa ti roky života.
11 Učím ťa ces­te múd­ros­ti a vediem ťa priamymi koľajami.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Počuj, môj synu, a prij­mi moje reči, a rozm­nožia sa ti roky života.

Evanjelický

10 Počúvaj, syn môj, a prij­mi moje reči, rozm­nožia sa roky tvoj­ho života.

Ekumenický

10 Počúvaj a prij­mi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života.

Bible21

10 Slyš, synu můj, mé výroky přijmi, léta živo­ta se ti pro­dlouží.