RoháčekPríslovia30,5

Príslovia 30:5

Každá reč Božia je čis­tá jako zlato, p­rečis­tené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k ne­mu.


Verš v kontexte

4 Kto vy­stúpil hore na nebesia i sos­túpil? Kto sob­ral vietor do svojich hrs­tí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto po­stavil všet­ky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?
5 Každá reč Božia je čis­tá jako zlato, p­rečis­tené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k ne­mu.
6 Ne­pridaj k jeho slovám, aby ťa ne­skáral, a bol by si pos­ti­hnutý v lži.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

5 Každá reč Božia je čis­tá jako zlato, p­rečis­tené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

5 Každá reč Božia je prečis­tená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.

Ekumenický

5 Každá Božia reč je pre­verená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.

Bible21

5 Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.