RoháčekPríslovia3,33

Príslovia 3:33

Zlorečen­stvo Hos­podinovo je v dome bez­božného, ale príbyt­ku spraved­livých žeh­ná.


Verš v kontexte

32 Lebo ohav­nosťou je Hos­podinovi pre­vrátenec, ale jeho taj­ná rada s úp­rim­nými.
33 Zlorečen­stvo Hos­podinovo je v dome bez­božného, ale príbyt­ku spraved­livých žeh­ná.
34 Po­smievačom sa po­smieva a po­kor­ným dáva milosť.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

33 Zlorečen­stvo Hos­podinovo je v dome bez­božného, ale príbyt­ku spraved­livých žeh­ná.

Evanjelický

33 Kliat­ba Hos­podinova spočíva na dome bez­božného, ale požeh­náva príbytok spravod­livých.

Ekumenický

33 Kliat­ba Hos­podina spočíva na dome bez­božníka, no príbytok spravod­livých požeh­náva.

Bible21

33 Hos­po­di­novo pro­kletí stíhá dům darebáka, obydlí sprave­dlivých ale požeh­ná.