RoháčekPríslovia3,34

Príslovia 3:34

Po­smievačom sa po­smieva a po­kor­ným dáva milosť.


Verš v kontexte

33 Zlorečen­stvo Hos­podinovo je v dome bez­božného, ale príbyt­ku spraved­livých žeh­ná.
34 Po­smievačom sa po­smieva a po­kor­ným dáva milosť.
35 Múd­ri zdedia slávu, ale bláz­ni si od­nášajú han­bu.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

34 Po­smievačom sa po­smieva a po­kor­ným dáva milosť.

Evanjelický

34 Po­smievačom sa vy­smieva, ale po­kor­ným dáva milosť.

Ekumenický

34 Po­smeškárom sa vy­smieva, no poníženým udeľuje milosť.

Bible21

34 Pro po­směvače má Hos­po­din posměch, pokorným ale přízeň věnuje.