RoháčekPríslovia28,17

Príslovia 28:17

Človek, obťažený ľud­skou kr­vou, uteká až do jamy; nech ho ne­pod­poria!


Verš v kontexte

16 Knieža bez roz­umu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí lakom­stva, predĺži s­voje dni.
17 Človek, obťažený ľud­skou kr­vou, uteká až do jamy; nech ho ne­pod­poria!
18 Ten, kto chodí bez­úhon­ný, bude za­chránený; ale ten, kto je pre­vrátený čo do svojich ciest, pad­ne razom.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 Človek, obťažený ľud­skou kr­vou, uteká až do jamy; nech ho ne­pod­poria!

Evanjelický

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až po hrob tulákom; nech ho nik ne­pod­porí.

Ekumenický

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až do smr­ti unikať. Nech ho nik ne­pod­porí!

Bible21

17 Člověk ob­tížený vraždou se řítí do jámy, od ta­kového ruce pryč!