RoháčekPríslovia28,11

Príslovia 28:11

Bohatý človek je múd­rym vo svojich očiach; ale roz­um­ný chudob­ný ho vy­zkúma.


Verš v kontexte

10 Ten, kto za­vádza úp­rim­ných na zlú ces­tu, pad­ne sám do svojej jamy, a bez­úhon­ní zdedia dob­ré.
11 Bohatý človek je múd­rym vo svojich očiach; ale roz­um­ný chudob­ný ho vy­zkúma.
12 Keď plesajú spraved­liví, je veľká sláva; ale keď po­vs­távajú bez­božníci, býva hľadaný človek.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 Bohatý človek je múd­rym vo svojich očiach; ale roz­um­ný chudob­ný ho vy­zkúma.

Evanjelický

11 Boháč sám seba po­kladá za múd­reho, ale roz­um­ný bedár ho od­halí.

Ekumenický

11 Boháč sa zdá sám sebe múd­ry, ale bedár, čo má roz­um, ho pre­hliad­ne.

Bible21

11 Bo­háč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však od­halí.