RoháčekPríslovia28,12

Príslovia 28:12

Keď plesajú spraved­liví, je veľká sláva; ale keď po­vs­távajú bez­božníci, býva hľadaný človek.


Verš v kontexte

11 Bohatý človek je múd­rym vo svojich očiach; ale roz­um­ný chudob­ný ho vy­zkúma.
12 Keď plesajú spraved­liví, je veľká sláva; ale keď po­vs­távajú bez­božníci, býva hľadaný človek.
13 Tomu, kto pri­krýva svoje pre­stúpenia, ne­povedie sa šťast­ne; ale ten, kto vy­zná a opus­tí, doj­de milo­sr­den­stva.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 Keď plesajú spraved­liví, je veľká sláva; ale keď po­vs­távajú bez­božníci, býva hľadaný človek.

Evanjelický

12 Veľká je sláva, keď plesajú spravod­liví, keď však po­vs­tanú bez­božní, ľudia sa skrývajú.

Ekumenický

12 Keď spravod­liví jasajú, je to veľká sláva, keď však bez­božníci po­vs­tanú, ľudia sa skrývajú.

Bible21

12 Když jásají sprave­dliví, je to ve­liká sláva, když mají da­re­báci navrch, každý se schovává.