RoháčekPríslovia26,13

Príslovia 26:13

Leňoch hovorí: Revúci lev je na ces­te, lev na uliciach.


Verš v kontexte

12 Ak vidíš človeka, ktorý je múd­ry vo svojich vlast­ných očiach, vedz, že o bláz­novi je lepšia nádej.
13 Leňoch hovorí: Revúci lev je na ces­te, lev na uliciach.
14 Jako sa dvere ob­racajú na svojich pán­toch, tak i leňoch na svojej po­steli.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

13 Leňoch hovorí: Revúci lev je na ces­te, lev na uliciach.

Evanjelický

13 Lenivec hovorí: Lev je na ces­te, lev je na námes­tiach.

Ekumenický

13 Lenivec hovorí: Na ces­te je levíča, lev sa poneviera po námes­tiach.

Bible21

13 Lenoch říká: „Šel­ma je na cestě! Po ulicích běhá lev!“