RoháčekPríslovia17,14

Príslovia 17:14

Počiatok zvady je, ako keď pre­tŕha voda hať; preto prv, ako by sa roz­mohol, nechaj spor.


Verš v kontexte

13 Kto od­pláca zlým za dob­ré, z domu toho človeka neuhne zlé.
14 Počiatok zvady je, ako keď pre­tŕha voda hať; preto prv, ako by sa roz­mohol, nechaj spor.
15 Ten, kto ospraved­lňuje bez­božného, jako i ten, kto od­sudzuje spraved­livého, obi­dvaja ohavnosťou Hos­podinovi.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 Počiatok zvady je, ako keď pre­tŕha voda hať; preto prv, ako by sa roz­mohol, nechaj spor.

Evanjelický

14 Kto začína svár, je ako ten, kto vy­púšťa vody; pre­to nechaj šk­riep­ku skôr, než vy­puk­ne.

Ekumenický

14 Začiatok zvady je ako vy­pus­tenie vôd, a tak zanechaj hád­ku skôr, ako vy­buch­ne.

Bible21

14 Za­čá­tek hádky je pro­tržení hráze – radě­ji přestaň, než spor pro­pukne!