RoháčekPríslovia16,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:23

Srd­ce múd­reho spravuje roz­um­ne jeho ús­ta a na jeho rty pri­dáva na­učenia.


Verš v kontexte

22 Roz­um je prameňom života tým, ktorí ho majú; ale kázňou bláz­nov je bláznovstvo.
23 Srd­ce múd­reho spravuje roz­um­ne jeho ús­ta a na jeho rty pri­dáva na­učenia.
24 Plás­tom medu ľúbezné reči, slad­kosťou duši a lekár­stvom kos­ti.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

23 Srd­ce múd­reho spravuje roz­um­ne jeho ús­ta a na jeho rty pri­dáva na­učenia.

Evanjelický

23 Myseľ múd­reho robí jeho ús­ta roz­um­nými a na perách rozm­nožuje pre­svedčivosť.

Ekumenický

23 Srd­ce múd­reho dáva roz­vahu jeho ús­tam, rozširuje po­znat­ky na jeho perách.

Bible21

23 Srd­ce moud­rého do­hlíží na jeho ústa, jeho rtům do­dá přesvědčivosti.