RoháčekPríslovia16,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:24

Plás­tom medu ľúbezné reči, slad­kosťou duši a lekár­stvom kos­ti.


Verš v kontexte

23 Srd­ce múd­reho spravuje roz­um­ne jeho ús­ta a na jeho rty pri­dáva na­učenia.
24 Plás­tom medu ľúbezné reči, slad­kosťou duši a lekár­stvom kos­ti.
25 Niek­torá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec ces­tami smr­ti.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 Plás­tom medu ľúbezné reči, slad­kosťou duši a lekár­stvom kos­ti.

Evanjelický

24 Lás­kavé reči sú plás­tom medu, slad­kosťou pre dušu, zdravím pre kos­ti.

Ekumenický

24 Príjem­né slová sú medový plást, slad­kosť pre dušu a vzpruženie pre kos­ti.

Bible21

24 Las­kavá slova jsou jako plás­tev medu, jak balzám na duši, ce­lé­mu tělu lék.