RoháčekPríslovia16,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:22

Roz­um je prameňom života tým, ktorí ho majú; ale kázňou bláz­nov je bláznovstvo.


Verš v kontexte

21 Ten, kto je múd­reho srd­ca, volá sa roz­um­ný, a slad­kosť rtov pri­dáva na­učenia.
22 Roz­um je prameňom života tým, ktorí ho majú; ale kázňou bláz­nov je bláznovstvo.
23 Srd­ce múd­reho spravuje roz­um­ne jeho ús­ta a na jeho rty pri­dáva na­učenia.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Roz­um je prameňom života tým, ktorí ho majú; ale kázňou bláz­nov je bláznovstvo.

Evanjelický

22 Roz­um je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláz­nov­stvo je tres­tom bláz­nom.

Ekumenický

22 Roz­um je prameňom života pre toho, čo ho má, no bláz­nov­stvo je tres­tom pre bláz­nov.

Bible21

22 Pra­men živo­ta má ten, kdo má rozum, vlastní hloupost je tres­tem hlupáků.