RoháčekPríslovia16,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:19

Lepšie je byť poníženého ducha s po­kor­nými ako deliť korisť s pyšnými.


Verš v kontexte

18 Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom po­vyšovania sa ducha.
19 Lepšie je byť poníženého ducha s po­kor­nými ako deliť korisť s pyšnými.
20 Ten, kto po­zoruje na slovo, naj­de dob­ré, a ten, kto sa nadeje na Hos­podina, je blahoslavený.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 Lepšie je byť poníženého ducha s po­kor­nými ako deliť korisť s pyšnými.

Evanjelický

19 Lepšie je byť skrom­ným s po­kor­nými, ako deliť sa o korisť s pyšnými.

Ekumenický

19 Skrúšenému duchom je lepšie byť s poníženými, ako deliť sa s pyšnými o korisť.

Bible21

19 Lepší je sdílet po­ro­bu s pokorný­mi­než­li se s pyšný­mi dě­lit o kořist.