RoháčekPríslovia16,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:20

Ten, kto po­zoruje na slovo, naj­de dob­ré, a ten, kto sa nadeje na Hos­podina, je blahoslavený.


Verš v kontexte

19 Lepšie je byť poníženého ducha s po­kor­nými ako deliť korisť s pyšnými.
20 Ten, kto po­zoruje na slovo, naj­de dob­ré, a ten, kto sa nadeje na Hos­podina, je blahoslavený.
21 Ten, kto je múd­reho srd­ca, volá sa roz­um­ný, a slad­kosť rtov pri­dáva na­učenia.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 Ten, kto po­zoruje na slovo, naj­de dob­ré, a ten, kto sa nadeje na Hos­podina, je blahoslavený.

Evanjelický

20 Kto dbá na slovo, na­chádza dob­ro, a kto dúfa v Hos­podina, je blaho­slavený.

Ekumenický

20 Šťas­tie náj­de ten, kto uvažuje o čine, blažený je ten, čo sa spolieha na Hos­podina.

Bible21

20 Kdo hlou­bá ve Slově, na­chází štěstí, kdo doufá v Hos­po­di­na, je blažený!