RoháčekPríslovia16,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:18

Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom po­vyšovania sa ducha.


Verš v kontexte

17 Hrad­skou ces­tou úp­rim­ných je odstúpiť od zlého; ten, kto os­tríha svoju dušu, strežie svoju ces­tu.
18 Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom po­vyšovania sa ducha.
19 Lepšie je byť poníženého ducha s po­kor­nými ako deliť korisť s pyšnými.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

18 Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom po­vyšovania sa ducha.

Evanjelický

18 Pýcha pri­chádza pred skazou a na­mys­lenosť ducha pred pádom.

Ekumenický

18 Pýcha pred­chádza skazu a na­mys­leného ducha pred­chádza pád.

Bible21

18 Pý­cha před­chází páda namyšlenost zká­zu.